Bezpečnosť

Služby

Veľké objemy dát podnikateľských subjektov si vyžadujú zároveň aj informačnú bezpečnosť na vysokej úrovni. Prístup k archivovaným dátam a nahliadnutie do nich by nemal byť bez dôsledne nastavenej úrovne autentifikácie a autorizácie prístupu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť primeranú ochranu Vašich dát a vymedziť okruh oprávnených osôb s možnosťou narábania s uloženými informáciami.

FDDC je odborníkom v informačnej bezpečnosti a zabezpečuje pre svojich klientov širokú škálu služieb v tejto oblasti:

  • penetračné testy webových aplikácií
  • penetračné testy infraštruktúry
  • návrh bezpečnostnej architektúry
  • UTM a WAF
  • iné…Ďalej poskytujeme služby: