Archivácia a Vyhľadávanie

Služby

„Už len dopíšem tieto posledné dva riadky a potom to celé dôkladne zazálohujem“.
(epitaf neznámeho autora)

Moderná doba digitalizácie prináša so sebou aj neustále zvyšovanie požiadaviek na množstvo dát v organizáciách, na ich ochranu proti poškodeniu alebo možnej strate. Táto skutočnosť vyvoláva zvyšujúci sa dopyt po efektívnom zálohovaní a archivácii dát. Moderné spoločnosti si ukladajú svoje dáta prostredníctvom externých dátovych úložísk a prisudzujú vysokú prioritu jednoduchosti, efektívnosti a zároveň prístupu k archivovaným dátam.

Ďalším krokom po archivovaní je možnosť opätovného využitia relevantných dát. Základom efektívneho využitia “správnych dát” je funkčné a spoľahlivé vyhľadávanie. Prepojenie informačných zdrojov z rôznych krajín alebo organizačných jednotiek a ich efektívne vyhľadávanie je nenahraditeľnou konkurenčnou výhodou.

FDDC Vám dokáže zabezpečiť obe vyššie uvedené funkcie prostredníctvom svojej činnosti. Optimalizujeme a individuálne nastavíme Vaše potreby podľa požiadaviek a Vy tak dosiahnete efektívnejšiu výkonnosť, správne manažérske rozhodnutia i stabilnejšiu trhovú pozíciu.Ďalej poskytujeme služby: