Úvod

Úvod

FDDC s.r.o. je investično-rozvojová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu predovšetkým v oblasti informačných technológií (IT).

V spolupráci s ďaľšími poprednými spoločnosťami sa podielame na realizácii výnimočných projektov s kladným prínosom pre koncového zákazníka ale i širokú verejnosť. Zároveň sa taktiež snažíme napomáhať inovátorom prostredníctvom podpory startupov za účelom zrýchlenia “digitálnej revolúcie”.

Svojou činnosťou, nadobudnutým know-how a skúsenosťami ponúkame vysoký štandart poskytovaných služieb a návrhov riešení pre našich zákazníkov nie len v oblasti verejnej správy, ale aj v komerčnom sektore.

Naši pracovníci využívajú sofistikované riešenia, najnovšie technológie a postupy, ktoré v konečnom dôsledku úspešne maximaluzujú prínos pre zákazníkov.

Spracovanie vstupných údajov, vyhľadávanie, analýzy, interpretácia dát, aplikačný vývoj a mnohé iné aktivity tvoria portfólio služieb poskytovaných spoločnosťou FDDC s.r.o..